Nu slipper de Thomas

Bjorkdal 2

Bild på Ledningsgrupp och nyckelpersoner i Björkdalsgruvan som gläds åt att slippa ha den ”irriterande” Thomas Karlsson efter sig i sin utveckling av sitt målsättning- och ledningsarbete.

– Jag kan bara imponeras över engagemang och framsteg. Grattis till ett bra arbete. 
 Gläds också att det verkligen syns i era siffror. Att jag ibland upplevs irriterande tolkar jag positivt säger Thomas Karlsson TK Ledarguide AB, Certifierad Bizniztools.

– Jag lovade Thomas att försöka sätta ett värde på arbetet och kan med säkerhet säga att det gett mellan 25-50 tusen ton ökad produktion. Då får ni själv lägga till variablerna guldhalt, utbyte i verket och guldpris. Man behöver inte räkna mycket för att förstå att det varit mycket värdeskapande. Tackar Thomas för hans engagemang och kunnande. Att vi tyckt att han varit ”irriterande” är delvis den känsla vi får när Thomas kommer och vi får ”Insikter som ibland skaver”. Följer upp våra mål som vi inte alltid har nått. Pushar oss i vår utveckling som ibland skickar oss utanför vår komfortzon, säger Gunnar Rådberg General manager / Gruvchef Björkdalsgruvan.

– Thomas har bland annat hjälpt oss att sätta mål för mjuka värden och kittat oss samman kring den ledarfilosofi som vi genom Bizniztools tagit fram avslutar Anna Magnusson HR Manager på Björkdalsgruvan.