Min insikt

Ett företag eller verksamhet kan aldrig  utvecklas om inte ledaren vill utvecklas!

Den insikten väcktes efter att jag hade förmånen att under 1993-1996 genomgå en företagsledarutbildning.

Denna insikt i kombination med mitt intresse av affärsutveckling har lett till att min affärsidé är att

”Med Personligt engagemang och Individen i centrum arbeta med Ledarträning och Affärsutveckling”